Onze leefomgeving versteent. Met ‘Operatie Steenbreek’ halen wij stoeptegels weg en leggen (gevel)tuinen aan. Dit voorkomt dat straten blank komen te staan na een hoosbui. En het helpt bij het verbeteren van de luchtkwaliteit en tegengaan van hittestress. Daarnaast moeten de aannemers die onze bermen onderhouden oog hebben voor de natuur. Ecologisch bermbeheer moet de norm zijn voor de hele gemeente Oss. Dit betekent een natuurlijke mix van verschillende planten die elkaar in evenwicht houden. En stoppen met het kort maaien van het openbaar groen.