Nog steeds trekt corona een zware wissel op de manier waarop wij als inwoners van de gemeente Oss samenleven. Corona heeft ons ook met loodzware nadruk met onze neus op de feiten van écht belangrijke dingen gedrukt. Corona geeft ons zo ook kansen voor verandering en het stellen van nieuwe daden.

We hebben voor eens en voor altijd geleerd hoe belangrijk het is om inwoners alle kansen te geven die er maar zijn om elkaar te ontmoeten. Isolatie van elkaar leidt tot depressie en geeft geen inspiratie om creatief, lief en vrolijk te bouwen aan een mooier Oss.

Corona heeft ons geleerd hoe belangrijk het is om te musiceren met elkaar, om toneel te spelen, om mooie dingen te maken en door kunst de inwoners van Oss gelukkige inwoners te maken. Het Jan Cunenmusuem, de Groene Engel, de Muzelinck, de Bibliotheek en de Lievekamp laten grote leegtes achter in het leven van de inwoners van onze gemeente als ze niet vol gas actief kunnen zijn.

GroenLinks ziet dat het geluk van onze inwoners op het spel staat als het verenigingsleven stilvalt en als sport een solistische beweging zonder ontmoeting wordt.

Corona heeft ons geleerd dat het zoeken en smeden van verbinding hèt wapen is tegen ongelijkheid en discriminatie. Inwoners, scholen, bedrijven en organisaties zoeken elkaar steeds meer op om discriminatie uit te bannen uit onze samenleving. Organisaties als Thuis in Oss en Vluchtelingenwerk vragen ons met regelmaat om ook als gemeentelijke overheid daarover mee te denken en faciliterend aanwezig te zijn. Niet je achternaam moet bepalen welke arbeidskansen je hebt, niet je hoofddoek moet de manier waarop je behandeld wordt bepalen, niet je seksuele voorkeur mag jouw kansen binnen het onderwijs bepalen en gender en sekse mogen geen invloed hebben op je maatschappelijke status.

Corona heeft ons met schaamrood op de kaken laten zien hoe arbeidsmigranten worden blootgesteld aan deze levensbedreigende ziekte, zowel op hun werk- als op hun woonplek. Deze loonslaven verdienen meer bescherming tegen uitbuiting, GroenLinks waardeert de initiatieven die het college neemt om dit goed in beeld te brengen om het zo ook goed aan te kunnen pakken.

De manier van samenleven waarin we terecht zijn gekomen vraagt ons eens en voor altijd om ook als gemeentelijke overheid het anders te doen. Dat betekent straks niet alleen maar de draad oppakken en weer verder gaan, maar dat betekent straks voor eens en voor altijd dingen anders doen, bedrijven uit te dagen om schoner en duurzamer te produceren, om de samenwerking binnen AgriFood Capital aan te grijpen om oplossingen tegen vervuiling en bedreiging van gezondheid door de manier van produceren binnen delen van onze agrarische sector niet te zoeken in andere techniek, maar om zo snel als maar mogelijk is over te schakelen op duurzame, grondgebonden en natuurverbonden voedselproductie.

Onze gemeente kan het anders doen door afscheid te nemen van fossiele energiebronnen en besparing, aardwarmte, zon en wind te mobiliseren om ook de generaties na ons energie te geven die duurzaam is.

De coronamaatregelen hebben gezorgd voor isolatie van kinderen en ouders en hebben ons het zicht ontnomen op onveiligheid van kinderen en volwassenen in hun eigen leefomgeving. Daarbij komt ook dat bureaucratie en te lange wachttijden voor hulp levensgevaarlijk zijn voor inwoners die afhankelijk zijn van professionele zorg om hun leven weer op orde te krijgen. Het Haagse experiment van de decentralisering van de jeugdzorg met mooie inhoudelijke ministerpraatjes maar zonder financiële daadkracht heeft ook onze gemeente voor een onmogelijke opgave gesteld. We blijven ons college dan ook voortdurend vragen om samen met andere gemeenten in Nederland het faillissement van dit Haagse model aan de kaak te stellen bij onze landelijke overheid. 

Als corona ons gedwongen vastzet in onze eigen dagelijkse woon- en leefomgeving zien we goed hoe belangrijk het is om te wonen en te leven in een omgeving die schoon is, die groen is en die je de adem niet ontneemt door veel te veel fijnstof in de lucht die ons van zuurstof moet voorzien.

Dit vraagt daadkracht van ons als gemeente. We kunnen een daad stellen door de scheepvaart uit te dagen afscheid te nemen van adembenemende dieselmotoren. In onze havens kunnen we dieselaggregaten verbieden en binnenschippers het alternatief van Walstroom aanbieden. 

Laten we telkens weer daadkracht tonen, maak onze leefomgeving groener, mooier en aardiger. Pak een grote bedreiging voor onze leefomgeving als zwerfafval bij de bron aan. Daarom dient GroenLinks een motie in.

Isolatie, geen aanraking, afstand. De tijd waarin we zijn beland vraagt grote aandacht voor welzijn, gezondheid en welvaart. GroenLinks ziet ook dat deze tijd haarfijn alles wat ons geen duurzaamheid en welbevinden brengt genadeloos aan de kaak stelt. Daarin zitten onze kansen voor onze prachtige gemeente Oss. De kansen om de juiste stappen in de groene richting te zetten.