Met het nieuwe afvalbeleid kiest het college niet voor ons milieu of de Osse inwoners maar voor de eigen portemonnee. Inwoners krijgen te maken met stijgende kosten en minder service terwijl de landelijke doelstelling van 30kg restafval per inwoner in 2025 verder weg lijkt dan ooit. Zes jaar lang heeft het college geen enkele poging gedaan om met effectief beleid te komen. Wat GroenLinks betreft is dit onacceptabel. Nu is de tariefstijging fors maar worden er geen maatregelen getroffen om het produceren en consumeren van restafval te ontmoedigen. Evenmin wordt het scheiden van restafval aangemoedigd. Wij zouden graag zien dat gekozen wordt voor een gedifferentieerd tarief voor restafval per kilogram. Een kantelslot (een slot dat opengaat als de container onder een hoek van 90 graden wordt gebracht) kan voorkomen dat inwoners elkaar op kosten jagen. Zo zorgen we dat de vervuiler daadwerkelijk betaalt en inwoners niet onnodig lang hun restafval hoeven op te sparen. Door de juiste instrumenten in te zetten, is de landelijke doelstelling haalbaar en werken we samen aan een groen en schoon leefklimaat in Oss.