Marcel heeft zich de afgelopen jaren bewezen op de groene onderwerpen. Hij heeft het Osse afvalbeleid deels gerepareerd, en zich ingezet voor meer bomen en groenere bestemmingsplannen. Dat de bomen aan de Raadhuislaan er nog staan is zijn verdienste. Marcel is een groene dossiervreter die zijn toegevoegde waarde al ruim bewezen heeft.

Marcel is te bereiken via de mail