Afvalinzameling is een basisvoorziening van de gemeente. Deze basisvoorziening hoort voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te zijn. Sinds de invoering van de nieuwe regels bij het duurzaamheidsplan is dit nu niet meer voor elke inwoner het geval. Om verdere schade te voorkomen, legt Groenlinks een viertal snelle ingrepen voor aan de gemeenteraad om het huidige beleid bij te sturen.

Welk resultaat willen we bereiken?

GroenLinks heeft tegen de vaststelling van het huidige afvalbeleid gestemd. Ook als de gemeenteraad een van de voorgestelde ingrepen aanneemt, blijft het huidige beleid te kort schieten. Met deze voorstellen hoopt GroenLinks een meer sociaal beleid te maken dat voor alle inwoners van Oss gelijkwaardig en toegankelijk is. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat inwoners zoveel mogelijk hun autonomie behouden en zelfredzaam zijn. GroenLinks wil een snelle oplossing voor de problemen die zijn ontstaan.

Welke dilemma’s zijn er?

De casus die de basis vormde voor de artikel-41 vragen van GroenLinks bracht twee dilemma's in beeld:

  1. Inwoners van Oss hebben het geld niet om te betalen als zij spullen naar de milieustraat willen brengen

  2. Inwoners hebben geen vervoer om de spullen naar de milieustraat te brengen

Met een snelle ingreep is het belangrijk dat beide problemen worden opgelost. Daarmee wordt ook de dumping van afval voorkomen wat leidt tot vervuiling van de leefomgeving.

 

Lees de hele notitie hieronder.