De politieke partijen zien dat deze groepen niet kunnen concurreren tegen beleggers en daardoor moeilijker aan een huis komen. Ook vrezen zij dat de leefbaarheid van wijken onder druk komt te staan wanneer woningen opgekocht worden door beleggers.

Voorheen was het alleen mogelijk om een zelfbewoningsplicht op te leggen bij nieuwbouwwoningen. Daar komt per 1 januari 2022 verandering in. Gemeenten kunnen dan ook bij bestaande woningen de regel invoeren.

De motie wordt ingediend tijdens de begrotingsbehandeling