Eigenlijk vat het coalitieakkoord de opdracht mooi samen: “De verkeersafwikkeling op de Singel 1940-1945 stagneert vaak, met allerlei ongewenste gevolgen. We onderzoeken of we voor de korte termijn met relatief kleine ingrepen hier iets aan kunnen verbeteren.”

De opinienota maakt een ding heel duidelijk. Dat lukt niet.

Enkel de rotonde aan de Koornstraat aanpakken heeft effect. En dat is eigenlijk niets nieuws want in 2017 was dit al bekend. Toen is op een podiumbijeenkomst gepresenteerd hoe nu het verkeer bij de rotonde stagneert en in de toekomst ook het verkeer bij de Oostwal dat zal doen.

Ook op de recente podiumbijeenkomst was te zien dat tijdens de spits en in de weekenden, als de singel druk is, er maar twee auto’s per keer worden doorgelaten bij het kruispunt met de Oostwal. In 2017 werd daar ook al oplossingen voor geboden. Namelijk een lange tunnelbak vanaf het kruispunt met de Oostwal tot aan de Ooijenseweg of het aanleggen van een 2x2baansweg.

Deze oplossingen niet genoemd in de opinienota. Er wordt toegespitst op de motie slimme verkeerslichten, alsof het verbeteren van verkeerslichten het enige redmiddel is voor de singel. Daar komt nog eens bij dat de financiële gevolgen hiervan nog niet in beeld worden gebracht. Dit waarschijnlijk omdat het college geen heil in dit plan ziet.

GroenLinks ziet graag dat het college zich bezighoudt met de basisopdracht die de coalitie zichzelf heeft gegeven: los de problemen op de singel op!  In deze plannen is te veel onduidelijkheid, zorgt een randweg voor meer gevaarlijke situaties voor de Osse weggebruikers dan op de huidige singel en is de 10% vermindering van drukte dermate fragiel dat GroenLinks niet anders kan dan nog altijd tegen dit prestigeproject van de coalitie zijn.

Deze randweg is en blijft onnodig, overbodig en onbetaalbaar.