Sinds februari 2016 is dit belastingkantoor een veilige haven voor vluchtelingen. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Voornamelijk gezinnen die we na een gevaarlijke en lange reis eindelijk een bed en vooral een veilige plek kunnen bieden.
Ook vluchtelingen hebben, net als andere inwoners van Nederland, rechten. En dat houdt in dat Nederland, zijnde een rechtsstaat, deze dient te respecteren en te beschermen. En ook de gemeente Oss neemt hierin haar verantwoordelijkheid.

De fractie van GroenLinks wil ver weg blijven van de term AZC, het gaat hier om tijdelijke noodopvang, net als de tijdelijke opvang in het belastingkantoor.

Omdat het belastingkantoor per oktober 2023 niet meer beschikbaar zal zijn voor deze opvang, heeft de Raad het College opgeroepen om een nieuwe tijdelijke locatie te zoeken voor de huidige bewoners van het belastingkantoor.
Die is gevonden op de hoek van de Spitsbergerweg met de Macharenseweg. Gemeentelijke grond, die aan alle criteria voor een goede humane opvang voldoet.
Complimenten aan het college daarvoor en complimenten aan de inwoners van de Horzak die de nieuwe buurtgenoten wél welkom heten. Dat is een geluid wat minder prominent is, maar zeker ook een plaats verdiend.

Want het is geweldig om te zien hoeveel inzet en betrokkenheid er is binnen de Osse samenleving om die veilige plek mogelijk te maken.
De keuze voor de nieuwe locatie is in nauw overleg georganiseerd met Thuis in Oss, allerlei verenigingen en vrijwilligers. Op de huidige locatie hebben zich geen incidenten voorgedaan. Er is volgens GroenLinks dan ook geen enkele grond om te denken dat er incidenten gaan plaatsvinden op de nieuwe locatie en komt de veiligheid van de buurt niet in het geding.

GroenLinks hoopt dat omwonenden bereid zijn om zitting te nemen in de klankbordgroep, hun zorgen te delen, mee willen denken en suggesties te doen, zoals ook al benoemd door andere collega raadsleden.

Samen met de gemeente, Thuis in Oss, de sportverenigingen en de vrijwilligers is het mogelijk een opvanglocatie te realiseren die voor alle partijen een meerwaarde kan hebben.