Veruit de meeste mensen hebben zich gehouden aan het vuurwerkverbod blijkt uit de meldingen. Dat terwijl, volgens de melders, handhaving te weinig zichtbaar was. De zichtbaarheid en het optreden van handhaving en politie is het grootste kritiekpunt van de mensen die wel overlast hebben ervaren. Ook de hevigheid van het toch afgestoken vuurwerk is een doorn in het oog van de melders.

Er zijn in Oss geen wijken aan te wijzen waar disproportioneel meer of minder overlast heeft plaatsgevonden. Wel lijken de dorpen en kernen in de gemeente een hotspot qua vuurwerkoverlast. Dit kan te maken hebben met de hoeveelheid handhaving en toezicht, wat in de kernen lager is.

De discussie over vuurwerk zal komend jaar ook in de gemeenteraad van Oss gevoerd worden. Wat GroenLinks betreft is het duidelijk en is een algemeen verbod op consumentenvuurwerk gewenst om de overlast voor milieu, mens en dier te voorkomen. Fractievoorzitter Dolf Warris: “Afgelopen jaarwisseling hebben fors minder mensen overlast ervaren van vuurwerk, dat is mooi. Daarnaast hebben we gezien dat een vuurwerkverbod werkt, zelfs als er weinig handhaving is. Wat ons betreft is dit het einde van consumentenvuurwerk.”

GroenLinks zal een voorstel indienen om consumentenvuurwerk in de gemeente Oss te verbieden.